Oferta

Podstawowe usługi oferowane przez Spółkę:

 • Zarządzanie budową obiektów w zakresie:
  • sieci energetycznych
  • instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
  • instalacji odgromowych i wyrównawczych
  • instalacji alarmowych
  • instalacji telekomunikacyjnych
 • Remonty i modernizacje obiektów w wyżej wymienionym zakresie
 • Drobne roboty ogólnobudowlane

Posiadamy duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne zdobyte obiektach budowlanych z gatunku:

 • Domy towarowe, supermarkety,
 • Banki,
 • Budynki użyteczności publicznej,
 • Budynki kulturalno-oświatowe,
 • Obiekty turystyczne,
 • Budynki przemysłu spożywczego,
 • Inne obiekty przemysłowe,
 • Inne.

Ponadto prowadzimy kompleksową obsługę budów oraz nadzory inspektorskie w zakresie robót budowlanych i elektrycznych. Czuwaliśmy nad prawidłowym przygotowaniem oraz przebiegiem robót dla niżej wymienionych instytucji:

 • Izby Skarbowej w Olsztynie
 • Urzędy Skarbowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Urzędy Kontroli Skarbowej w Olsztynie i w Elblągu
 • ZUS w Olsztynie Inspektoraty
 • ZUS na terenie województwa warmnińsko-mazurskiego

Służymy także pomocą w doborze materiałów, technologii i osprzętu w zależności od potrzeb i wymagań inwestora.