O firmie

Zakład powstał w 1989r. jako spółka cywilna dwóch współwłaścicieli: Adama Jarmakowicza i Ryszarda Zapolskiego. Specjalizując się w zarządzaniu budową obiektów i zakładów przemysłowych w zakresie instalacji elektrycznych oraz robót budowlanych, z których czasem wycofano się. Firma początkowo złożona z dwóch właścicieli z biegiem lat przekształciła się w spółkę jawną powiększając swoje zasoby ludzkie i techniczne. W kolejnych latach przeszkoliła i wykształciła kadrę pracowniczą stając się solidną i cenioną firmą. Chcąc sprostać wymogom rynku i wymaganiom klienta stale podnosi swoje kwalifikacje wprowadzając nowe technologie. Wieloletnie doświadczenie, własny kapitał oraz potencjał techniczny jest gwarantem silnej pozycji na rynku oraz rzetelnie wykonanej pracy. Na przestrzeni lat firma zdobyła wysoką renomę wśród Klientów. Firma w 2002r. przekształciła się w spółkę jawną, a następnie w 2006r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której pozostaje do dnia dzisiejszego.

biuro zbi 2            biuro 1           biuro 3